Kotły Centralnego Ogrzewania to urządzenia służące do wytwarzania energii cieplnej w procesie spalania różnego typu paliw. Mogą to być paliwa olejowe – takie jak olej opałowy, gazowe – takie jak gaz ziemny i stałe – takie jak węgiel, koks i drewno. Wytwarzane ciepło służy do podgrzewania substancji, która jest jego nośnikiem w systemie centralnego ogrzewania. Najczęściej owym nośnikiem jest woda, która krąży w instalacji CO. Kotły CO nowej generacji są wyposażone w zautomatyzowane podajniki paliwa oraz wentylatory, które umożliwiają i podtrzymują proces spalania przez ciągłe dostarczanie powietrza do paleniska. Całość sterowana jest za pomocą sterowników opartych na mikroprocesorach. Po zaprogramowaniu pożądanej temperatury, dba on o to by ją utrzymać. Sterowniki posiadają też zabezpieczenie, które uniemożliwia takie podgrzanie wody, które sprawiłoby, ze uległaby ona zagotowaniu w instalacji. Czasami niezupełnie niesłusznie kotły Centralnego Ogrzewania nazywane są piecami. Tymczasem w ścisłej definicji istnieją między nimi pewne różnice. Najważniejsza to ta, że piec przekazuje wytworzone ciepło bezpośrednio do otoczenia i na tym kończy się jego rola, tymczasem kocioł przekazuje swoje ciepło innej substancji a dopiero ta transportuje je tam gdzie jest wykorzystywane – czyli np. w grzejnikach. Ponadto w piecu energia gromadzona jest w materiale ceramicznym i nie jest przekazywana poza ogrzewane pomieszczenie.

Najpopularniejsze są kotły CO na węgiel, które można podzielić na zasypowe i retortowe. Przykładem kotła zasypowego może być model kotła Kielar-Eco 2 wyposażony w ruchomy ruszt. Posiada on szereg możliwych do zamówienia rozwiązań opcjonalnych. Z jednej strony jednokrotne załadowanie paliwa wystarcza na ok. 10-12 godzin ciągłej pracy, z drugiej zaś istnieje możliwość wyposażenia go w podajnik podobny deo tego, który jest obecny w kotłach retortowych. Istnieje możliwość rozbudowania kotła w razie gdyby zwiększyła się powierzchnia wymagająca ogrzania. Kolejną opcją jest możliwość zastosowania w nim palników: olejowego lub gazowego. Elektroniczny sterownik utrzymuje ustawioną temperaturę przez sterowaniem pracą dmuchawy obrotowej. Dodatkowo zegar pozwala na zaprogramowanie kilku temperatur w różnych okresach czasu, tak by kocioł wytwarzał więcej ciepła w danym czasie a mniej w kolejnym.Kocioł węglowy Kielar Eco2 występuje również w wersji bez ruchomego rusztu.

Kocioł żeliwny Kielar Plus Przykładami retortowych kotłów CO są kotły Kielar-Eco Plus oraz Kielar-Eco Super . Oba z nich występują również w wersji LUX. Każdy z nich obok charakterystycznego i podstawowego paleniska retortowego posiada również awaryjne umożliwiające spalanie sposobem zasypowym. Paliwem do którego są przystosowane jest ekogroszek czyli węgiel o granulacji od 8 do 25 mm. Retortowe kotły centralnego ogrzewania charakteryzują się niską emisją spalin dzięki czemu posiadają „znak bezpieczeństwa ekologicznego” i spełniają wszelkie normy dotyczące emisji gazów będących produktem spalania. Mogą służyć nie tylko do zapewnienia ciepła w instalacji CO ale również być podłączane do układu ciepłej wody w budynku i ogrzewać również ją. Duże zbiorniki na węgiel i na popiół sprawiają, że obsługa kotłów nie jest tak pracochłonna i nie wymaga częstych interwencji. Tym bardziej, ze jeśli chodzi o programowanie pracy kotła to po zastosowaniu dodatkowego sterownika pokojowego można to robić z poziomu pokoju.

Zobacz także:  przegląd produktów Kielar ECO | kotły węglowe na ekogroszek | kotły na miał | kotły węglowe retortowe, kotły z podajnikiem | piece z podajnikiem