Zanim wezwiecie Państwo serwis prosimy o sprawdzenie objawów i możliwych sposobów ich rozwiązania
z poniższą tabelką.

W razie jakichkolwiek pytań oraz przy potrzebie pomocy w diagnostyce uszkodzenia nasi konsultanci służą
pomocą.

Przy zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie pełnych danych teleadresowych miejsca zamontowania
kotła, jego numeru seryjnego oraz daty i miejsca zakupu.

ZESPÓŁ

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

SPOSÓB ROZWIĄZANIA

Woda

Pojawienie się wody w kotle

Roszenie – praca na niskichtemperaturach

Podnieść temperaturę pracy

Pęknięcie członu/wżer

Określić miejsce wycieku iwezwać serwis

Uszkodzenie uszczelki

Sprawdzić jakość uszczelek –wymienić uszczelki

Dym

Wydobywanie się dymu

Niewłaściwy ciąg kominowy

Sprawdzić drożność przewodukominowego i czopucha

Niewłaściwe ustawieniasterownika

Zmienić ustawienia sterownika

Niewłaściwy/mokry opał

Sprawdzić jakość opału

Przymknięty szyber czopucha

Sprawdzić ustawienie klapki

szybra

Nieszczelność na klapcewyczystki/mocowaniu czopucha

Uszczelnić miejsca przepalonej izolacji silikonem 1200°C

Przepalony sznur izolacyjny

Wymienić sznury izolacyjne w drzwiach

Mała ilość opału w zasobniku

Uzupełnić paliwo

Nieszczelność klapy zasobnika

Wymienić uszczelkę klapy zasobnika

Brudzenie

Kocioł nadmiernie

zanieczyszcza się sadzą

Brak nawiewu powietrza

Sprawdzić drożność instalacji nawiewnej

Niewłaściwy/mokry opał

Sprawdzić jakość opału

Złe spalanie paliwa

Poprawnie ustawić parametry pracy na sterowniku

Praca na niskich

temperaturach

Podnieść temperaturę pracy

Zasilanie

Brak zasilania

Uszkodzenie wtyczek/gniazd/kabli

Sprawdzić zasilanie w gnieździe elektrycznym/ wezwać serwis

Przepalony bezpiecznik na sterowniku

Wymienić bezpiecznik / wezwać serwis

Zwarcie na instalacji

Uszkodzenie wtyczek/gniazd/kabli

Wezwać serwis

Awaria instalacji elektrycznej w domu

Sprawdzić instalację domową

Sterownik

Nieprawidłowa praca

sterownika

Alarm

Sprawdzić możliwe przyczyny zaistnienia alarmu

Uszkodzenie czujki

Wezwać serwis

Uszkodzenie sterownika

Wezwać serwis

Podajnik

Ślimacznica nie podaje węgla

Brak opału

Uzupełnić opał w zasobniku, rozpalić kocioł

Zawieszenie opału

Sprawdzić, czy opał nie zawiesił się w zasobniku, rozbić blokadę

Zerwanie zawleczki

Wymiana zawleczki (śruba M5 twardość 5,8 – 8,8)

Uszkodzenie ślimaka

Sprawdzić stan zwojów na ślimaku / wezwać serwis

Silnik podajnika nie pracuje

Brak zasilania

Sprawdzić zasilanie w gnieździe elektrycznym

Wyczerpany kondensator na silniku

Wymienić kondensator na

nowy

Aktywacja STB

Zresetować termostat STB po schłodzeniu kotła

Częste zrywanie zawleczek

Niewłaściwy opał

Sprawdzić jakość opału

Uszkodzenie ślimaka

Sprawdzić stan zwojów na ślimaku / wezwać serwis

Uszkodzenie końcówki ślimaka

Sprawdzić końcówkę (pazur) ślimaka / wezwać serwis

Nierówne spalanie opału na

retorcie

Niewłaściwy opał

Sprawdzić jakość opału

Niewłaściwe parametry pracy

Poprawnie ustawić parametry pracy na sterowniku

Zabrudzone kanały powietrzne lub garnek retorty

Wyczyścić retortę i dmuchawę

Zniekształcone palenisko

Uszczelnić retortę/wezwać serwis

Dmuchawa

Dmuchawa nie pracuje lub pracuje głośno

Brak zasilania

Sprawdzić zasilanie w gnieździe elektrycznym

Wyczerpany kondensator na silniku dmuchawy

Wymienić kondensator na nowy (0,2 µF)

Aktywacja STB

Zresetować termostat STB po schłodzeniu kotła

Zabrudzone kanały powietrzne lub dmuchawa

Usunąć kawałki opału z kanałów powietrznych retorty / wyczyścić dmuchawę

Uszkodzone łożysko

Wezwać serwis